Úřední deska

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Číslo evidenční:123/2020
Den vyvěšení:28.7.2020
Den sejmutí:31.12.2022
Zdroj oznámení:Ministerstva
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti: