Městská policie

mMěstská policie Bechyně byla zřízena k 1.1.2008, na základě vyhlášky o zřízení městské policie přijaté zastupitelstvem města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Městskou policii řídí místostarosta města.

Služebna Městské policie se nachází v na náměstí T. G. Masaryka, čp. 2.

Strážníci městské policie

Telefonní čísla

Kontaktní údaje

Městská police Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně

E-mail: mp@mestobechyne.cz

Úřední doba

PO, ÚT, ČT - 7.00 - 15.30
ST - 7.00 - 16.00 (úřední hodiny 8.00 - 10.00 a 14.00 - 16.00)
PÁ - 7.00 - 15.00

Správce kotců

Činnost městské policie

Městská policie:

Městský kamerový systém

Městská policie Bechyně v rámci programu prevence kriminality provozuje městský kamerový systém, který má v současné době 16 stálých kamerových bodů, které monitorují veřejné prostranství na území města. Současný kamerový systém doplňuje mobilní kamera.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v určených lokalitách.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů