Městský zpravodaj

Archiv vydaných městských zpravodajů od roku 1997. Městský zpravodaj je měsíčník, nevychází ale v lednu a o prázdninách (červencové vydání je vždy dvojčíslo na období červenec - srpen, prosincové a lednové vydání je též spojeno do jednoho čísla). Dokumenty jsou ve formátu PDF (Acrobat Reader).
Městský zpravodaj zpracovává Kulturní středisko města Bechyně, Bechyně, U Nádraží 602. Pro články a inzerci je uzávěrka uvedena v tiráži předchozího čísla. Zpravodaj vychází vždy 1. v měsíci.
Je zde možná plošná komerční inzerce v ceně 15 Kč/cm2. Rozměry musejí respektovat šířky 180, 118,5 nebo 57 mm, výška max. 270 mm. Fakturace probíhá až po zveřejnění inzerátu. Zpravodaj vychází v nákladu 2 500 ks (letní a zimní dvojčíslo 2 800 ks) a je distribuován zdarma.

Články i objednávky inzerce posílejte na adresu propagace@kulturnidum.cz. Na této adrese poskytneme i další informace ke zpravodaji, případně na tel.: 608 510 819.

Jmenný rejstřík městského zpravodaje (do roku 2021) - PDF, 515 kB

Ročník 2023

Ročník 2022

Ročník 2021Další odkazy:

Městský zpravodaj - ročníky 2011 - 2020
Městský zpravodaj - ročníky 2001 - 2010
Městský zpravodaj - ročníky 1997 - 2000