Telefony, kontakty

starosta města - Mgr. Štěpán Ondřich
 místostarosta - Bc. Dita Klasnová
  strážník městské policie - Josef Hubka, DiS.
  strážník městské policie - Ladislav Sokol
 tajemník úřadu - Ing. František Stach
  kancelář starosty, místostarosty a tajemníka
   sekretariát - Jana Chaloupková
   podatelna úřadu - Jitka Chudlařská
  odbor finanční
   vedoucí odboru finančního - Ing. Radka Bosáková
    pohledávky, mzdy - Zuzana Šafránková, DiS.
    účetní příspěvkových org. - Marcela Vaňková
    účetní - Ing. Markéta Hábichová
    pokladna - Šárka Jedličková
    fakturace - Helena Mácová
  odbor vnitřních a sociálních věcí
   vedoucí odboru VaSV - Mgr. Vladislava Fišerová
    sociální pracovník - Bc. Kateřina Šteflová, DiS.
    matrika - Helena Příhodová
    evid. obyvatel, ověřování - Dagmar Cibulková
    přestupková agenda - Mgr. Tereza Kršková
    pronájem bytů - Ing. Alena Velinská
    pronájem bytů - Libuše Jandová
  odbor majetkový a právní
   vedoucí odboru majetkového a právního - JUDr. Anna Hrušková
    informatik - Libor Benda
    referent odboru MaP - Věra Křížová
    pozemky
  odbor výstavby a životního prostředí
   vedoucí odboru VaŽP - Jan Švejda
    referent odboru výstavby - Olga Kottová
    referent ŽP - Ing. Ladislava Blažková
    stavební technik - Ing. Jaroslava Novotná; Veronika Šimková, DiS.
  odbor investiční
   vedoucí odboru investičního - Kateřina Brožová
    referent odboru investic - Petr Chaloupek; Veronika Rybáková, DiS.
    referent odboru investic
    správa lesů - Jiří Hlas