ISVS

Na základě zákona o informačních systémech veřejné správy MěÚ Bechyně v závěru roku 2013 úspěšně absolvoval atestační řízení na prokázání shody s požadavky zákona 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 529/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

atest isvs