Osadní výbory

Osadní výbor je oprávněn:

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor Hvožďany

Osadní výbor Senožaty

  • Pavel KLÍMA - předseda
  • Ing. René HARTL
  • Jaroslav HAŠKOVEC ml.