Usnesení RM

Na základě usnesení Rady města Bechyně ze dne 14.3.2012 zveřejňujeme seznam a znění přijatých usnesení. Osobní údaje jsou ve zveřejněných verzích těchto dokumentů anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění .

Rok 2022

Rok 2021


Další odkazy:
Usnesení Rady města v letech 2012 - 2020