Strategické dokumenty


Územní plánování

Změna územního plánu č.1

Schváleno 24.6.2015 - číslo usnesení 56/04-15 Z.

Sociální péče

Strategický plán rozvoje města Bechyně