Bechyňské vyhlídky

Trasa pro pěší 4 km

Za začátek trasy můžete zvolit hotel U Draka, odkud se přes lázeňský park vydáte k duhovému mostu. Za mostem narazíte na zelenou TZ.

Už samotný most je technická památka hodna zastavení, jedná se o železobetonový obloukový most (výška 52 metrů) s krásným výhledem na město a údolí řeky Lužnice. Navíc zde souběžně vede silniční i železniční doprava. Poté co ho přejdete, vydáte se doprava a asi po 100 metrech dorazíte na první vyhlídku, pojmenovanou po Vojtovi Náprstkovi (první předseda Klubu českých turistů). Z vyhlídky se nabízí pohled na most, údolí Lužnice a Křižíkovu vilovou čtvrť. Cesta pokračuje dále lesem až na druhou vyhlídku – vyhlídku architekta Vratislava Pasovského. Odsud můžete pozorovat zejména panorama poutního kláštera a klášterní zahrady. Cesta bude dále zvolna klesat do části Bechyně zvané Zářečí a najdete zde poslední vyhlídkovou plošinu, pojmenovanou jako vyhlídka Jiřího Gutha-Jarkovského, odkud se Vám otevře výhled především na komplex bechyňského zámku.

V Zářečí přejdete most a vydáte se vlevo po silnici vedoucí pod zámkem a pomalu vystoupáte až na náměstí T.G.Masaryka. Náměstí projdete a Libušinou ulicí dojdete zpět k hotelu U Draka, kde Vaše cesta začala.

profil 09

Zobrazení trasy v mapě

Soubor souřadnic pro přístroj GPS - GPX, 48 kB