Kostel sv. Matěje

Základ kostela pochází snad ze 13. století, byl několikrát přestavován, nejvýznamněji v pozdní gotice a počátkem 17. století, kdy byla mj. zvýšena věž, přiléhající k severní stěně kostela.

Věž kostela je v sezóně přístupná veřejnosti, z ochozu je krásný pohled na rekonstruované náměstí s vyznačenými archeologickými situacemi, město i okolí.