Zářečský most

Poté co starý most v Zářečí dosloužil, byl v roce 2004 postaven most nový. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Původní příhradová konstrukce byla nahrazena zcela novou mostní konstrukci s elegantními ocelovými oblouky a dolní mostovkou.

Toto řešení působivě zapadá do okolního prostředí a dotváří jeho architektonický vzhled.