Nadace ČEZ podpořila 2. etapu dopravně bezpečnostního opatření v obci Hvožďany

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V září a v říjnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ 2. etapa úpravy chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný především pro pohyb dětí a tělesně handicapovaných občanů.

hvo2014a

nadace cez

Jedná se o dopravně bezpečnostní opatření včetně vybudování bezbariérového přístupu při dodržení technických požadavků na využívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník vede kolem silnice III. třídy, která je dopravně velmi frekventovaná, a tímto dopravně bezpečnostním opatřením došlo ke snížení rizika srážky chodců s dopravními prostředky. Vytvořilo se tím také příjemné a funkční prostředí pro obyvatele i návštěvníky obce.

hvo2014b

Ilona Zvolánková, investiční odbor MěÚ Bechyně