Splatnost poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za komunální odpad do 30. června 2015. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-0701467359/0800. 

Variabilní symboly jsou stejné jako vloni, případně si tento údaj vyžádejte na finančním odboru MěÚ Bechyně u paní Marcely Vaňkové, tel. 381477035.

Výše poplatku je 600 Kč, pro osoby, které letos dovrší 70 let věku a osoby starší poplatek činí 500 Kč.

Vyhláška č.2/2014 o poplatku za komunální odpad.