Přechodná úprava provozu na náměstí v době konání Bechyňských doteků

Z důvodu konání kulturní akce „Bechyňské doteky“ je na náměstí T.G. Masaryka ve dnech 15.8. 2015 od 7.00 hod do 16.8. 2015 do 24:00 hod stanovena přechodná úprava provozu. 

Na hlavní průjezdné silnici II/135 bude snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/hod a místní komunikace lemující spodní park na náměstí bude zcela uzavřena. 

Rozhodnutí o přechodné úpravě provozu