Duhafest 2015

Déšť nás vyhnal do refektáře kláštera, ale nic to neubralo na skvělé atmosféře. Děti byly nadšené a dospělí si to užili. Každý si našel svoji kapelu, Zuby nehty oslovily všechny generace a zvedly je ze židlí. Závěr večera patřil Kabaretu Kajbar, což bylo všechno jiné, jen ne ukolébavka na dobrou noc.
Byla to prostě pecka.