Informace o možnosti rušení příjmu televizního vysílání DVB-T

Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů. 

Veškeré informace o možném rušení příjmu a rady jak v tomto případě postupovat, najdete v informačním letáku Českých radiokomunikací.

Informační leták - PDF, 318 kB.