Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách města Bechyně.

Profil zadavatele

Informace o aktuálních i ukončených veřejných zakázkách najdete na městském portálu veřejných zakázek:

https://nen.nipez.cz/profil/bechyne

Systém portálu je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2021

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2020

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2019

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2018

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2017

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2016

Vyhodnocení veřejných zakázek a stavebních prací za rok 2015