Svoz bioodpadu - listopad 2016

Zveřejňujeme termíny vývozů odpadových nádob na bioodpad v listopadu 2016.

Dnem vývozu je pondělí.

Termíny vývozů:

Nádoby s odpadem určené k vývozu přistavte stejným způsobem jako popelnice.