Rekonstrukce části vodovodu a kanalizace v Libušině ulici

Od 18.4. do 31.5.2017 bude probíhat rekonstrukce části vodovodu a kanalizace v Libušině ulici.

Konkrétně v úseku od křižovatky s ulicemi Dlouhá a Široká po křižovatku u restaurace Na Růžku. Po celou dobu stavby bude tento úsek silnice č. III/12217 v Libušině ulici uzavřen. Objízdná trasa na náměstí a přilehlé ulice bude vedena přes Zářečí.  Křižovatka ulic Libušina, Dlouhá a Široká bude volně průjezdná. Křižovatka ulic Libušina, Čechova a Michalská (křižovatka u restaurace Na Růžku) bude průjezdná s drobným omezením. Chodníky po obou stranách dotčené části Libušiny ulice budou průchozí. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, nikoliv však příjezd k nim.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Součástí obnovy je i výměna veřejných částí kanalizačních a vodovodních přípojek.

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře omezí zvyklosti obyvatel a návštěvníků města. V zájmu investora i zhotovitele stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví jeho zaměstnanců i Vás obyvatel a návštěvníků města včetně Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby a řiďte se jejich upozorněními. Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo. 

Ilona Zvolánková, investiční odbor MěÚ Bechyně

Vyznačení místa stavby - PDF, 339 kB