Pečovatelská služba

Posláním organizace je poskytovat sociální služby klientům v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme spektrum takových služeb, které dovolují klientům setrvat v domácím prostředí po co nejdelší možnou dobu. Spektrum poskytovaných služeb má dále pomoci rodině klienta v každodenním životě a v každodenní péči o klienta. Využíváme k tomu zprostředkování kontaktů s okolním prostředím, zajištění nejběžnějších úkonů spojených základními životními potřebami, pomoci při zajištění chodu domácnosti nebo zajištění dalšího informačního servisu

Komu je pečovatelská služba určena?

Pečovatelská služba je terénní službou a poskytuje se v domácnostech jednotlivých příjemců v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hodin. 

Pečovatelskou službu poskytuje Město Bechyně na svém území, tedy v katastrálním území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. 

Kde můžete získat podrobné informace o pečovatelské službě?

Formuláře

Poděkování

Pečovatelská služba Města Bechyně byla podpořena dotací z Jihočeského kraje.

Pečovatelská služba - informační brožura (PDF, 206 kB)

jck logo

Komunitní plánování

Plánování sociálních služeb - Táborsko - akční plán na rok 2019

Financování pečovatelské služby v roce 2021 - PDF, 562 kB

Služby na území Bechyňska - PDF, 1 160 kB