Beseda o povodních a možnostech protipovodňové ochrany

Člověk v tísni, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na besedu o povodních a možnostech protipovodňové ochrany.  

Záměrem tohoto setkání je představit zkušenosti a znalosti, které jsme nashromáždili při naší pomoci během povodní v České republice i cizině. Zároveň bychom chtěli slyšet i Váš názor, protože Vaše zkušenosti mohou být užitečné i pro další občany žijící v oblastech ohrožených povodní.


Na této besedě Vám zároveň představíme prezentaci a příručku Žijeme v záplavové oblasti, které jsou cennými zdroji informací potřebných pro prevenci, ochranu a zpracování následků v případě dalších povodní. Při organizaci této besedy spolupracujeme s vedením Vašeho města.

Beseda proběhne v klubovně Kulturního domu dne 18.5.2017 v 18:00 hodin.
Jan Jelínek
Projektový koordinátor, Člověk v tísni, o.p.s.

plakat povodne 1