Svoz BIO odpadu od června 2017

Stejně jako v minulém roce svozový den na bio odpad bude pondělí. Od 1. 6. 2017 se budou nádoby opět  vyvážet jednou za týden. Nádoby s bioodpadem určené k vývozu přistavte stejným způsobem jako popelnice.

Bioodpad a větve lze stále ukládat i ve sběrném dvoře.