Přerušení dodávky vody

Ve čtvrtek 8.6. 2017 od 8 do 16 hod. bude přerušena dodávka vody v části Libušiny ulice (obě strany ulice od hotelu U Draka, ke staré škole) a v Novodvorské ulici.


Dodávka vody bude přerušena z důvodu výměny šoupat na vodovodním řadu u Rubínu. Po ukončení prací bude prováděno odkalování vodovodních řadů.