Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 20. září 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 


Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Změny rozpočtu
  4. Schválení dotací z programu regenerace MPZ Bechyně
  5. Prodej volných bytů Na Libuši
  6. Změny v seznamech bytů Na Libuši
  7. Záměr prodeje bytového domu čp. 41 v Senožatech
  8. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Hvožďany u Bechyně (Lesy ČR s.p.)
  9. Nabídka na odkoupení částí pozemků č.par. 1477/1 a 1477/2 v k.ú. Bechyně
  10. Různé