Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 18. října 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 


Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Změny rozpočtu
  4. Návrh na prominutí promlčených pohledávek
  5. Změny v seznamech bytů
  6. Prodej volného bytu
  7. Organizační změny ve spol. BYTENES Bechyně spol. s r.o.
  8. Různé