Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2018

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 (viz. obecně závazná vyhláška č. 2/2017).

Poplatek za fyzickou osobu činí 600 Kč.

Poplatek za fyzickou osobu, která letos dovrší 70 let věku a osoba starší 500 Kč.

Fyzická osoba, která nemá v obci trvalý pobyt a má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 600 Kč za jednu nemovitost.

Číslo účtu je 19-0701467359/0800, variabilní symbol je stejný jako vloni, případně k doptání na MěÚ Bechyně (tel. 381477010, 381477035)

Splatnost poplatku je 30.6.2018.