Záměr prodeje zahradní chaty s pozemkem

Město Bechyně zveřejňuje záměr prodeje zahradní chaty s pozemkem - konkrétně pozemku stp.č. 199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2 jehož součástí je stavba chaty ev.č. 136, a pozemku č.par. 943/28 zahrada o výměře 1087 m2, vše v k.ú. Bežerovice

Záměr prodeje - PDF, 248 kB

Formulář pro podání nabídky - PDF, 343 kB