Konkursní řízení na ředitele SUPŠ Bechyně

Rada Jihočeského kraje schválila dne 29. 3. 2018 usnesením č. 411/2018/RK-37 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203. 

Uzávěrka přihlášek do konkurzních řízení je 18. 4. 2018 v 16.00 hodin.

Konkurzní řízení - plné znění - PDF, 318 kB

Přihláška do konkurzního řízení - PDF, 119 kB

Souhlas se zpracováním osobních údajů - PDF, 171 kB