Odvolání stavu pohotovosti v části k.ú. města Bechyně

Odvolání stavu pohotovosti v části k.ú. města Bechyně § 78 písmeno h) zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podle hlášení Povodňové komise města Bechyně dne 25. 5. 2018 v 13.40 hod. bylo v hlásném profilu Rataje v 13.20 hod. dosaženo limitních hodnot, které jsou pod hodnotami rozhodnými pro vyhlášení II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti. 

Proto Povodňová komise města Bechyně  odvolává dnes, t. j. 25. 5. 2018 v 13.40 hod.  stav pohotovosti na říčce Smutná, který byl vyhlášen dne  25. 5. 2018 v 10.00 hod. pro  část  k.ú. města Bechyně.

Odvolání stavu pohotovosti bude oznámeno telefonicky (faxem, e-mail) na Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností města Tábor.


Bechyně 25. 5. 2018 v 13.40 hod.

Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně