Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 18. července 2018 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Změny rozpočtu
  4. Různé