Vyhodnocení programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018

Tak jako každý rok, i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


Závěrečná zpráva - vyhodnocení (PDF, 680 kB)