Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Program regenerace MPZ Bechyně pro roky 2020-2024
 4. Zdravotní služby v Bechyni
 5. Změny rozpočtu
 6. Zpráva o hospodaření v městských lesích
 7. Zřízení shotbalového hřiště 
 8. Žádost KČT- odbor Bechyně o prodloužení lhůty k vrácení finanční výpomoci
 9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
 10. Nabídka ministerstva obrany na odkoupení 2 studní na p.č. 540/2 v k.ú. Sudoměřice u Bechyně
 11. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2067/1 v k.ú. Bechyně
 12. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2093/2 v k.ú. Bechyně
 13. Bezúplatný převod pozemků p.č. 145/95 a 145/96 v k. ú. Senožaty u Bechyně
 14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2084/12 v k.ú. Bechyně
 15. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 16. Různé