V Bechyni bude otevřena nová ordinace praktického lékaře

Občané Bechyně a okolí se již brzy dočkají otevření nové ordinace praktického lékaře. Nová ordinace by se měla otevřít v prosinci 2019 v prostorách bývalé ordinace lékařské pohotovostní služby v domě s pečovatelskou službou v ulici Školní čp.1009.

Potřeba otevření další ordinace praktického lékaře byla v Bechyni velice naléhavá, a proto město iniciovalo u Jihočeského krajského úřadu a zdravotních pojišťoven vypsání výběrového řízení na poskytovatele služeb v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Po ukončení výkonu činnosti praktického lékaře  MUDr. Jiřího Bočka k 01.06.2019 zůstalo velké množství pacientů (zejména seniorů), kteří nemají svého obvodního lékaře. Tito lidé se často obracejí na město s žádostí o pomoc při zajištění lékaře. Město má omezené možnosti jak v této situaci pomoci, ale jednou z možností bylo nabídnutí vhodných nebytových prostor, které by splňovaly požadavky pro rychlé zahájení činnosti nové ordinace.


Zastupitelstvo města se celou záležitostí zabývalo a po důkladném zvážení co je pro občany důležitější, odsouhlasilo zrušení lékařské pohotovostní služby v Bechyni k 31.10.2019 a tím umožnilo poskytnout tyto prostory pro novou ordinaci praktického lékaře.


Lékařská pohotovostní služba (LPS), která byla v Bechyni zřízena jako nevýjezdová ambulantní péče v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, se totiž již delší dobu potýkala s problémem při sestavování služeb sloužících lékařů. 


Nejbližší LPS zůstává v Týně nad Vltavou, případně v Táboře.


Mimo ordinační dny praktických lékařů bude nutné v naléhavých případech použít známé telefonní číslo 155.