XVI. PLES MĚSTA BECHYNĚ 2020

V sobotu 25. ledna se koná již XVI. Ples města Bechyně. Vstupenky v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz. Rezervace jsou platné pouze 7 dní.

Čeká vás bohatý program, soutěž o ceny a hudební doprovod skupiny Horváth Band. Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v únorovém čísle Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu).