Nové kontejnery na oleje a tuky

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní.

Kontejnery jsou umístěny v následujících lokalitách:

k oleje