Podrobnosti z zápisu do MŠ

Vzhledem k současným mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Povinnost předškolního vzdělávání platí pro děti, které dovrší 5 let věku do 31.08.2020.

Materiály k zápisu:

Podání žádosti:
  • do datové schránky školy - qrwkr7c (od 4.5. do 11.5.2020)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (od 4.5. do 11.5.2020)
  • poštou, do schránky MŠ nebo zabezpečeného boxu  (od 4.5. do 11.5.2020)
  • osobně v MŠ ve dnech 5.5. a 6.5.2020 (pouze 1 zákonný zástupce, který bude vybaven rouškou a ochrannými rukavicemi. Vstup bude organizován - do budovy vstoupí vždy pouze 1 osoba. K předložení přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte)
Přidělené registrační číslo bude zákonným zástupcům sděleno telefonicky. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce MŠ.