Informace pro voliče v karanténě

Tyto informace se vztahují pouze pro ty voliče, kteří jsou v období voleb (řádný termín voleb do zastupitelstva kraje a prvního kola senátních voleb je 2. a 3 října 2020 a případně druhého kola senátních voleb 9. a 10. října 2020) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Ostatní voliči (bez nařízené karantény, anebo v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanových zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejnil podmínky, za nich mohou voliči, kteří jsou v období voleb (řádný termín voleb do zastupitelstva kraje a prvního kola senátních voleb je 2. a 3 října 2020 a případně druhého kola senátních voleb 9. a 10. října 2020) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19, uplatnit své volební právo.

www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid


Další informace naleznete zde:

www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid/volby-covid-telefonni-cislo