Dotazníkové šetření

v rámci zpracování Programu rozvoje města Bechyně na roky 2022 – 2027.

Vážení obyvatelé Bechyně, 

naše město v současné době zpracovává svůj nový program rozvoje, ve kterém chceme formulovat představy o budoucnosti města a vyjasnit priority rozvoje města pro nadcházející roky. Program rozvoje slouží také k lepšímu využívání finančních prostředků města a je i důležitým podkladem pro získávání různých dotací na uskutečňování vybraných rozvojových záměrů. V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. 

Dotazník můžete vyplnit přímo zde, po kliknutí na odkaz níže. Můžete jej vyplnit rovněž ručně na straně 3 aktuálního čísla Bechyňského zpravodaje a odevzdat na podatelně MÚ nebo do schránky u hlavního vchodu do budovy MÚ. Vyplňujte jej, prosím, pouze jednou, buď v tištěné verzi nebo online! Dotazníkové šetření probíhá do 30. 11. 2021. 

Děkuji za spolupráci a projevený zájem. 

Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně

Dotazník k vyplnění – zde