Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 10. listopadu 2021 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Změny rozpočtu
  4. Dotace
  5. Prodej části pozemku p. č. 2656/13 v k. ú. Hvožďany u Bechyně (39/05-21/Z)
  6. Záměr prodeje části p. č. 2656/12 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
  7. OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  8. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  9. Zpráva kontrolního a finančního výboru
  10. Různé