Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 15. prosince 2021 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 4. Změny rozpočtu
 5. Dotace
 6. Dotační program "Dostupná zdravotní péče"
 7. Odkoupení majetku a finanční vypořádání se spol. ERDING a.s.
 8. Prodej volného bytu Na Libuši
 9. Prodej bytů nájemcům 
 10. Rozpočet města Bechyně na rok 2022
 11. Různé