Zámek

Dnešní podobu zámku vtiskl Petr Vok z Rožmberka, který původní pozdně gotický hrad přestavěl v renesanční sídlo. V zámku najdete dochovanou freskovou renesanční výzdobu ve Vokově svatebním sále a v Galerii Zámecká sýpka, pozdně gotické, jsou k vidění sochy Vladimíra Preclíka.