Hasičské muzeum

V budově bývalé sýpky u autobusového nádraží se nachází expozice nejstaršího hasičského muzea u nás. Obsahuje sbírky hasících strojů a zařízení, uniforem, fotografií a dalších artefaktů, mj. i hasičský oblek z roku 2021 ze zásahu při teroristických útocích v USA.