Časový plán provádění opatření dle zákona o ochraně ovzduší

Dle  § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, má město Bechyně povinnost vypracovat časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Časový plán provádění opatření (PDF, 216 kB)