Vyhlášení výběrového řízení

Město Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta investičního odboru MěÚ Bechyně – stavební technik (9. platová třída).

Nástup podle dohody. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 03.06.2022 na adresu: MěÚ Bechyně, nám. T. G. Masaryka č. 2., 391 65 Bechyně 

Podrobnější informace k náplni práce podá tajemník MěÚ, telefon: 381 477 017, e-mail:  tajemnik@mestobechyne.cz