Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 7. září 2022 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:

  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Program rozvoje města Bechyně na období 2022-2027
  4. Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
  5. Změny rozpočtu
  6. Vzájemné darování – Jihočeský kraj 
  7. Přijetí daru – vodovod Lišky
  8. Směna částí pozemku
  9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1480/19 v k. ú. Bechyně
  10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/2 v k. ú. Bechyně