Hlášení závad

Kam se obrátit v případech havárií, závad, nepořádku ve veřejném prostoru, ...


Úklid města, sněhu, sekání trávy, nepořádek - Služby města Bechyně, 734 278 890, 381 212 335

Vodovody a kanalizace - Vodárenské sdružení Bechyňsko - 775 966 804

Dodávky elektřiny a plynu -  EG.D - poruchová linka elektro 800 225 577, poruchová linka plyn 1239

Veřejné osvětlení - Elexpres Elektroservis - 381 211 444

Stav komunikací - SÚS Bechyně - 381 211 056

Městské byty - p. Petr Chaloupek - 607 085 486

Autobusová doprava - Comett Plus, spol s r. o. - 381 253 898, 737 254 607

Železniční doprava - České dráhy, s. s. - 221 111 122

Policie ČR - obvodní oddělení Bechyně - 974 238 750

Městská policie Bechyně