Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Koupě bytu

Město Bechyně na základě rozhodnutí zastupitelstva města prodává byty do vlastnictví. Byty se prodávají do tzv. osobního vlastnictví, a to pronajaté byty jejich nájemci a volné byty obálkovou metodou zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O koupi pronajatého bytu je oprávněn požádat nájemce, tj. ten, který obdržel od města nabídku. O koupi bytu může požádat, resp. podat nabídku každý zájemce, který akceptuje pravidla města pro prodej volných bytů.

Podmínky a postup řešení:

Město zveřejňuje záměr prodeje volných bytů. Na základě zveřejněného záměru může zájemce podat nabídku v souladu s Pravidly pro prodej volných bytů ze dne 12.10.2011.  O prodej pronajatého bytu může nájemce požádat město.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání nabídky nebo žádosti o prodej bytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádné 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky žádné, při podání nabídky na koupi volného bytu se skládá kauce ve výši 20.000,- Kč, která se vítěznému uchazeči započítává na kupní cenu, neúspěšnému uchazeči se vrací

Lhůty pro vyřízení:

Konkrétní lhůty pro podání nabídky na koupi volného bytu jsou uvedeny vždy v konkrétním zveřejněném záměru. Pro nájemce  není lhůta stanovena, pouze předkupní právo po dobu 6 měsíců od doručení nabídky dle zák.č. 72/1994 Sb.. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Na webových stránkách města jsou zveřejňovány záměry, (www.mestobechyne.cz)
    Dotazy na el. adresu pravnik@mestobechyne.cz, majetek@mestobechyne.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Prodej každého konkrétního bytu musí schválit zastupitelstvo města

Datum poslední aktualizace: 1.11.2021