Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem bytu

Město Bechyně pronajímá byty ve vlastnictví města žadatelům, které ze zájemců o pronájem bytu vybere Rada města Bechyně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba plně svéprávná,  právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Město Bechyně zveřejní záměr  pronájmu bytu ve vlastnictví města Bechyně. Záměr se zveřejňuje na úřední desce, informačních tabulích města, případně v městském rozhlase. Zájemce si ze zveřejněných nabídek vybere byt, který by mu vyhovoval (o který má zájem), a podá písemnou žádost.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel podá písemnou žádost psanou volnou formou. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

  • Odbor vnitřních a sociálních věcí zpracovává podané žádosti o byt a předkládá je k projednání radě města. O pronájmu konkrétního bytu konkrétnímu žadateli vždy rozhoduje Rada města Bechyně.

Datum poslední aktualizace: 22.3.2022