Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyhrazené parkovací místo na místní komunikaci

Vyhrazené parkovací místo na komunikaci v majetku města Bechyně

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat může občan Bechyně. 

Podmínky a postup řešení:

Na jednu domácnost lze přidělit jedno vyhrazené parkovací místo.

Pronajímat lze 30% z parkovací plochy parkoviště, placených parkovacích míst maximálně 20 %. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

žádost 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Osvědčení o technickém průkazu
  • Situační zákres parkovacího místa- stačí při podání první žádosti
  • Pokud žádá osoba vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P, předkládá k žádosti tuto průkazku  

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek 2400 Kč za rok, splatný do konce února běžného roku. Pokud žádá osoba vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P, neplatí místní poplatek za vyhrazené parkovací místo. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dle konkrétní situace – konzultace upřesňující žádost. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Vyhláška č.6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

Datum poslední aktualizace: 19.6.2017