Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 769

Žádost o zřízení sjezdu

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci – žádost o zřízení sjezdu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby – nemovitosti, která má být připojena  na pozemní komunikaci 

Podmínky a postup řešení:

Na místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem, povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.

Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro územní a stavební řízení vedené stavebním úřadem.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci volnou formou 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • dokumentaci nebo situaci, ve které jsou vyznačeny parametry připojení, zejména rozhledové vzdálenosti
 • souhlas vlastníka (správce) dotčené komunikace
 • závazné stanovisko dotčeného orgánu - Policie České Republiky
 • plná moc v případě zastupování vlastníka 

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 36, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník komunikace

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Související předpisy:

 • vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty 

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor výstavby a životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Šibalová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2016

Datum poslední aktualizace: 29.6.2016